Tag Archives: kemajuan

Idealisme Kepemimpinan Untuk Kemajuan Negara

‘Idealism Kepemimpinan Untuk Kemajuan Negara’ menjadikan kemajuan negara sebagai objek, sementara ‘idealisme’ dan ‘kepemimpinan’ adalah medium untuk mendekati objek. Mencuba berbeza daripada kebiasaan, saya membincangkan tajuk itu daripada belakang iaitu mengenai objek.

Saya digoda untuk bercakap tentang kemajuan negara seperti kebiasaan dengan memberi preskripsi hampir mutlak tentang apa-apa yang mesti ada bagi memenuhi apa yang dinamakan ‘kemajuan negara’. Seperti biasa orang bercakap tentang pembangunan ekonomi, pembangunan insan, pembangunan sosial, pemuliharaan alam sekitar dan sebagainya. Yang lain pula akan menyebut tentang pembangunan holistik, selain daripada ada yang menolak perkataan holistik supaya digantikan dengan ‘syumul’ seperti perkataan ‘sembahyang’ boleh digunakan untuk beberapa agama tetapi tidak boleh untuk satu agama khusus kerana dikatakan gantinya yang lebih tepat ialah ‘solat’.

Begitu bernafsu saya untuk menjadi begitu preskriptif, tetapi tiba-tiba saya tersedar, saya berhadapan dengan khalayak mahasiswa yang meskipun saya dan mereka tetap berada dalam satu kontinum generasi tetapi kami berada pada perhentian berbeza. Pengalaman peribadi saya berbeza dengan pengalaman peribadi mereka dalam banyak perkara seperti wajah lingkungan sosial, alam keliling fizikal, bahkan mungkin kombinasi gas-gas yang berinteraksi dengan diri dalam alam kami yang tak kelihatan juga berbeza.

Oleh kerana itu perbincangan ini saya mulakan dengan para pertama yang mendebatkan sama ada sesuatu objek itu mind-dependent atau mind-independent? Adakah pembangunan negara sebagai satu objek wujud sendiri, mungkin sebagai proses nature atau mind-creation? Jika dia dikatakan wujud sendiri, maka seandainya alam ini dikembalikan jutaan tahun ke belakang semula dan melalui prosesnya, dia tetap akan menemui masa kini yang kita lihat sekarang. Sebaliknya jika dia adalah objek yang mind-dependent, maka alam sekarang dengan alam yang dikembalikan kepada asalnya itu, pada masa kini akan mempunyai wajah yang berbeza dengan yang dilihat sekarang. Dia bukan nature, sebaliknya adalah mind creation.

Kita tentu boleh membayangkan bagaimana homosapien pada masa silam yang sentiasa kelaparan, tewas kepada alam yang ganas dengan kepanasan dan kedinginan yang amat sangat, ribut serta taufan. Mungkin mereka semuanya vegetarian kerana tidak mampu menangkap haiwan oleh ketiadaan teknologi. Mereka hanya memandang burung yang terbang, kijang yang melejang langkah dan gajah yang berang. Entah secara kebetulan atau oleh mind-creation mereka memperoleh busur dan panah. Mereka lalu dapat menguasai haiwan yang terbang dan melata. Penemuan api mempunyai kesan besar kepada kehidupan, tetapi tidak diketahui berapa lama jarak masa antara penemuan api dengan busur dan panah.

Meskipun pelbagai tamadun wujud di Pheonicia, Mesir, India, China, Rome, Greece, Kota Tampan, Lembah Bujang dan sebagainya, dari segi kehidupan manusia, mungkin penemuan panah, busur dan api adalah penemuan yang lebih agung berbanding penemuan-penemuan lain selepasnya sehingga sekarang. Sekali lagi, adakah semuanya itu laluan bersama berusianya alam atau mereka adalah mind-creation?

Dengan analogi yang demikian, saya kembalikan kepada khalayak untuk membuat pendirian tentang objek ‘kemajuan negara’. Bagi yang berpendirian bahawa objek adalah mind-independent, maka variable lain seperti idealisme dan kepimpinan hanyalah merupakan aktiviti rekreasi kerana kemajuan sebagai suatu objek akan tetap menemui apa yang telah ditentukannya, bebas daripada hubungan sebab dan musabab dengan variable lain. Bagi yang berpendirian sebaliknya, akan mengatakan bahawa kemajuan berada di dalam fikiran mereka, mungkin di dalam otak mereka. Kepada penganut aliran pertama alang-alang berekreasi biarlah seseronok mungkin, dan kepada aliran kedua, alang-alang mencipta biar selebar mungkin kegunaannya. Bagi penganut aliran pertama, yang berekreasi seseronok mungkin, mereka boleh meninggalkan pelbagai game untuk disambung oleh orang kemudian dan aliran kedua pula membawa kepada kemunculan perbezaan kelompoknya dengan kelompok lain seperti masih adanya masyarakat savage, yang masih menggunakan teknologi termudah, hidup sezaman dengan masyarakat yang menggunakan teknologi sophitiscated.

Demikianlah halnya juga dengan kepemimpinan yang selalu dibahagi-bahagikan kepada pelbagai dikotomi atau kontinum seperti ekstrem demokratik dengan ekstrem autokratik atau pragmatik seperti digambarkan oleh Lao Tse: ‘But of a good leader, who talks little: when his work is done, his arm fulfilled, they will say ‘Our work is done’. Pemimpin yang baik kepada Lao Tse ialah pemimpin yang membolehkan kerja bagi sesuatu kepentingan kelompok disiapkan. Panggilan demokratik atau autokratik, jika begitu, adakah hanya konsepsi yang dicipta oleh fikiran atau sesuatu yang benar-benar wujud, seperti tidak wujud ‘ kami’ dan ‘ kita’ dalam bentuk yang boleh dipegang berbanding wujudnya ‘aku’ dan ‘engkau’?

Work is done yang disebutkan Loa Tze membawa tafsiran menghasilkan sesuatu yang boleh dipegang atau diberi nilai. Oleh itu, adakah kepemimpinan yang baik mencipta senibina, arca, ukiran, lukisan, perlombongan, metalurgi, navigasi, binaan terusan, lebuhraya dan sebagainya yang dinamakan penghasilan tamadun, atau kepemimpinan adalah pemain-pemain game yang cukup seronok menggunakan perkara-perkara yang disebutkan itu sebagai alat yang sememangnya wujud sendiri? Pemain game akan mencipta nama-nama bagi melabelkan alat-alat permainannya untuk memudahkannya mengulangi atau mengenali, sementara pencipta akan mengubah yang ada kepada bentuk yang baru atau mengadakan sesuatu daripada yang relatif tiada.

Adakah Isaac Newton bermain-main dengan graviti atau mencipta graviti? Adakah Galileo sambil bermain loceng gereja kemudiannya menamakannya ‘the law of oscillation of pendulum’ atau dia mencipta hukum itu? Berkenaan masterpiece muzik Mozart, dia sendiri berkata: ‘I do not know myself and can never find out. When I am in particularly good condition, perhaps riding in carriage, or on a walk after a good meal, and in a sleepless night, then the thoughts come into me in a rush and best of all. When and how – that I do not know and cannot learn. Those which please me I retain in my head, and hum them perhaps also to myself…’ Adakah Mozart mencipta atau bermain-main game?

Sama ada kepemimpinan adalah pemain-pemain game atau ‘pencipta’ mereka adalah difahami oleh orang lain melalui alam empirikal yang diketahui being in dependent on the knowing of it. Sekali lagi, perkara ini nampaknya merupakan activities of the minds. Mengikut ontologi Kant ‘the mind and the world jointly make up the mind and the world’. Aktiviti fikiran yang tidak dihubungkan dengan alam dikatakan sebagai idealisme. Misalnya, aktiviti fikiran bebas bermain tanpa sempadan.

Socrates mempercayai bahawa semua ahli falsafah menunggu-nunggu kematian dengan riang dan pengharapan kerana melaluinya soul akan bergerak bebas tanpa halangan keperluan tubuh badan. Tubuh badan perlukan air, makanan, udara, sedangkan soul katanya tidak terikat dengan keperluan–keperluan itu. Misalnya semasa pembentangan ini, soul saya boleh berada di Makkah bersama jemaah haji di sana tetapi ini tidak terjadi sepenuhnya kerana tubuh saya memerlukan kenderaan, memerlukan visa dan sebagainya.

Socrates berkata kira-kira begini: ‘in order to examine the world accurately and learn the truth accurately, one must remove oneself off all distraction’. Pemimpin idealis akan mengatakan dia akan bermain atau mencipta dengan baik ‘jika….’ Ertinya permainannya atau kerja-kerjanya mencipta bersyarat. Kecuali syarat-syarat itu dipenuhi, dia tidak akan menjadi pemain atau pencipta yang baik. Contoh frasa yang agak popular antaranya termasuk ‘dunia akan selamat hanya jika hukum Islam dilaksanakan’. ‘Dunia akan aman hanya jika semua orang sama rata dan sama merasa’. ‘Dunia hanya akan aman jika semua orang yang telah membut salah dihukum’.

Berbeza dengan golongan idealis, golongan pragmatis senantiasa melihat keupayaan berbuat sesuatu dalam sesuatu keadaan yang diberi. Keadaan tidak boleh diubah serta merta. Bagaimanakah dia boleh bermain atau mencipta dalam lingkungan sumber atau keadaan yang diberi. Dia tidak terikat dengan hukum ceteris paribus atau other things being equal. Dia mahu ‘semua orang yang bersalah dihukum’ pada masa yang sama dia juga menerima kenyataan bahawa ‘bukan semua orang yang bersalah menerima hukuman’. Dia menerima bahawa ‘marijuana boleh membunuh sel otak’. Pada masa yang sama dia juga menerima ‘marijuana boleh mencegah glucoma’. Dia tidak mencuba menggubah ayat-ayat itu dan dia tidak perlu membunuh orang yang memberi tafsiran berbeza dengannya.

Apa yang saya lakukan dalam tulisan ini mengajak khalayak berbincang sesama sendiri. Adakah kemajuan negara boleh dicipta atau kemajuan negara akan terus bergerak sendiri menuju destinasinya yang sudah ditetapkan. Adakah pemimpin mencipta kemajuan negara atau pemimpin bermain-main di dalam atau bersama kemajuan negara yang wujud sendiri itu? Adakah dalam berurusan dengan objek kemajuan negara itu pemain/pencipta meletakkan syarat untuk dia bermain atau mencipta dengan baik, atau dia bermain/mencipta dalam lingkungan atau keadaan yang diberi?

nota: kertas kerja yang dibentangkan kepada sebuah persidangan pemimpin pelajar di Genting Highlands

Advertisements