Tag Archives: budaya halus

Budaya Istimewa Universiti

BARU-BARU ini saya telah ditemu bual oleh sebuah akhbar Malaysia berkaitan dengan pelan strategik bagi tranformasi pengajian tinggi di Malaysia. Berikutan daripadanya saya banyak menerima pesanan ringkas dan e-mel yang menyokong dan memberi amaran tentang radikalnya beberapa ayat jawapan saya. Salah satu daripada yang banyak ditimbulkan ialah mengenai perbezaan antara kuasa perundangan dan kuasa etika.

Kemudian, saya membaca pula berita tentang Tun Fairuz, Ketua Hakim Negara yang juga Pro-Canselor Universiti Utara Malaysia dilaporkan telah menghantar laporan tentang hakim yang tidak menulis catatan penghakiman mereka kepada Perdana Menteri. Membaca laporan ini, saya menjadi sedikit keliru tentang proses ini – adakah ia isu etika atau isu perundangan? Selama ini saya faham bahawa dalam konsep pemisahan kuasa – kehakiman, eksekutif dan legislatif – sepatutnya saling tidak mencampuri atau saling menghormati sempadan masing-masing. Dalam kes ini bagaimanakah, ahli legislatif, Karpal Singh pada awalnya boleh dibenarkan mendebatkan isu yang bersangkutan dengan perundangan di dewan legislatif? Kemudian, diberitakan pula Ketua Hakim Negara menghantar laporan mengenainya kepada Perdana Menteri, iaitu ketua kepada kuasa eksekutif.

(tulisan ini telah disiarkan di ruangan rencana, 18/09/2007 Utusan Malaysia)

Dalam prinsip pemisahan kuasa, saya selama ini memahami bahawa tidak ada satu kuasa yang tiga itu lebih berkuasa daripada yang lain. Jika ahli legislatif dibenarkan mendebatkan kuasa perundangan dalam dewan legislatif maka para hakim juga akan bebas menyebut hal-hal berkaitan legislator di mahkamah. Demikian pula, bolehkah Perdana Menteri, ketua kepada kuasa eksekutif mengarahkan Ketua Hakim Negara menghantar laporan berkaitan dengan urusan perundangan kepadanya? Meskipun mungkin Yang di-Pertuan Agong melantik Ketua Hakim Negara atas syor Perdana Menteri tetapi setelah terlantik, Ketua Hakim Negara tidak bertanggungjawab kepada Perdana Menteri.

Demikian, suatu contoh besar yang pada saya perlu difahami oleh rakyat negara maju dan bertamadun yang diimpikan untuk Malaysia mencapainya.

Apabila Perdana Menteri menekankan perjalanan ke hadapan Malaysia melalui pemajuan modal insan, saya merasakan bahawa yang hendak dimajukan itu bukan semata-mata kemahiran harian bekerja tetapi ‘budaya halus’ yang banyak berkaitan dengan falsafah dan etika kehidupan. Contohnya, prinsip tidak melanggar undang-undang kerana takut dihukum, pada saya, adalah budaya yang masih primitif, bukan budaya sebuah negara maju yang kita pernah lihat dan impikan. Yang kita mahu tentulah, bahawa tiadanya pelanggaran undang-undang kerana ia falsafah dan prinsip setiap individu rakyat. Ada atau tiadanya undang-undang berkanun, orang tetap tidak mencipta kemudaratan kepada orang lain kerana itulah prinsip dan falsafah hidup mereka.

Ada sesuatu yang perlu difahami oleh mereka yang ingin membuat transformasi menjadi rakyat negara maju supaya rakyat Malaysia maju bukan pada jenama baju yang dipakai, sebaliknya apa yang ada di dalam. Rakyat negara maju banyak diikat oleh kebiasaan-kebiasaan dan budaya yang tidak tertulis tetapi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan. Hidup individu banyak diatur oleh falsafah dan etika peribadi yang dipegangnya.

Dalam kes kuasa legislatif, eksekutif dan perundangan, mungkin kerana adanya undang-undang dan peraturan yang ditulis maka bolehlah dicari di sana sini ruang dokumen itu bagi mana-mana jua kuasa itu dihalalkan mencampuri urusan sesuatu kuasa yang lain atas prinsip ikut, tafsir dan buat apa yang telah tertulis.

Setakat ini saya telah bercakap mengenai falsafah dan etika. Falsafah dan etika berada dalam diri dan menjadi pemandu paling kuat dalam kehidupan harian dan kehidupan yang panjang.

Apakah aplikasi kepada isu yang saya cuba ketengahkan ini kepada dunia universiti? Secara sejarahnya orang di universiti sewajarnya yang amat memahami akan hal ini. Namun, sekali lagi, apa yang terjadi tidak sentiasa demikian. Mungkin tidak sedikit bilangan mereka yang telah memperoleh gelaran Doktor Falsafah tetapi tidak berminat untuk berbincang soal falsafah sebaliknya lebih cenderung kekal sebagai juruteknik bercakap mengenai hal teknikal. Dalam hal teknikal, selalu orang bergantung kepada menu yang tertulis.

Sebagai Naib Canselor, saya mungkin mempunyai pelbagai menu kuasa terhadap semua staf di universiti yang saya ketuai berdasarkan pelbagai kuasa-kuasa tertulis yang dibekalkan kepada saya. Namun, saya mesti juga menyedari beberapa hal budaya dan tradisi universiti yang tidak tertulis yang saya mesti kekalkan dan hormati. Demikianlah juga staf saya, mungkin mereka boleh pula merujuk dokumen undang-undang seperti hak dalam perlembagaan negara yang lebih besar daripada peraturan universiti untuk berurusan dengan kuasa Naib Canselor. Pada kesudahannya, adakah masih difahami adanya beberapa tradisi institusi ilmu yang tidak tertulis tentang adab dan etika berurusan dengan institusi Naib Canselor.

Kefahaman terhadap erti kesucian institusi adalah amat penting kepada rakyat sebuah negara maju. Ini bukan setakat ‘modal insan’ yang disebut ‘human capital’ sebaliknya lebih luas kepada modal budaya dan sosial atau cultural and social capital. Individu boleh datang dan pergi, sedangkan sistem alam keliling budaya dan sosial lebih panjang usianya.

Universiti adalah institusi negara dan masyarakat. Oleh itu mereka yang hendak berurusan dengan universiti perlu memahami adab-adab yang telah bertapak lama di universiti. Jika saya telah menyebut akan janggalnya dewan legislatif membincangkan isu perundangan dan janggal bagi Ketua Hakim Negara menghantar laporan kepada Perdana Menteri, beberapa perkara janggal tatkala kuasa-kuasa lain berurusan dengan universiti juga wajar diperhatikan. Adakah dengan ini saya bermaksud bahawa sempadan universiti tidak boleh dibuka? Jawabnya tidak, bukalah, tetapi buka dengan berhemah.

Berkurun lamanya, tradisi universiti sangat kritikal terhadap apa yang orang universiti perhatikan berlaku di luar, di tengah-tengah masyarakat. Orang universiti amat bebas mengeluarkan pelbagai idea. Namun, orang universiti juga menghormati hukum kebenaran tentatif. Setiap pendapat yang dikemukakan oleh orang universiti secara saintifiknya dianggap sebagai kebenaran tentatif. Ia hendaklah terus dibahas. Tidak ada finaliti. Melaluinya masyarakat beruntung dengan kayanya idea yang dijana oleh univerisiti.

Entah bila, terutamanya di Malaysia, tiba-tiba muncul golongan absolutism di universiti yang mengaitkan diri dengan pelbagai kuasa seperti kuasa NGO, kuasa politik dan sebagainya bagi menguatkuasakan idea mereka kepada anggota masyarakat universiti yang lain. Pendapat seseorang atau sesuatu kumpulan itu tiba-tiba menjadi final oleh adanya sokongan kuasa luar tersebut. Oleh kerana idea yang dipaksakan itu pasti ada defect maka himpunan yang cacat itu tidak dapat berdiri kuat apabila dijual kepada masyarakat terbuka.

Natijahnya, kalau dahulu universiti adalah gedung penjana idea pengkritik masyarakat, sekarang dunia itu telah diterbalikkan dengan universiti menjadi punching bag bagi petinju-petinju di luar universiti. University bashing sedang hidup subur – ‘universiti layu, universiti tidak berkualiti, universiti kekampungan’ dan banyak lagi gelaran yang boleh didengar di mana-mana. Paling menjolok ialah apabila kuasa luar mengeluarkan preskripsi apa yang mesti dibuat oleh universiti bagi menggantikan kuasa institusi suci universiti iaitu Dewan Senat.

Adakah salah orang di luar universiti menggantikan senat universiti dalam membuat sesuatu keputusan untuk universiti? Tidak salah dari segi undang-undang bertulis tetapi salah dari segi adab, budaya, tradisi dan etika dunia universiti. Mahukah adab ini dipertahankan atau dikembalikan? Siapa yang harus melakukannya? Ia mesti dilakukan oleh orang universiti sendiri. Orang universiti hendaklah menolak dengan keras idea absolutism sesama sendiri di universiti. Jika tidak, jangan sesekali menuduh orang luar telah mencerobohi kesucian tradisi universiti.

Advertisements