Category Archives: memorandum

Hala Tuju Universiti: Memorandum Kepada kerajaan

LATAR BELAKANG

Sejarah perkembangan universiti di Malaysia bermula setahun selepas kemerdekaan negara, dengan penubuhan cawangan University of Malaya, Singapura di Kuala Lumpur pada tahun 1958. Ini diikuti oleh penubuhan USM (1969), UKM (1970) dan seterusnya universiti-universiti awam lainnya. Kini, negara memiliki 18 buah IPTA dengan perancangan untuk menubuhkan 2 buah lagi IPTA menjelang tahun 2007. Pada amnya, IPTA yang diwujudkan mempunyai tujahan disiplin yang tersendiri, tetapi berteraskan kepada sifat kepelbagaian disiplin ilmu yang jelas dan hampir seimbang di antara IPTA.

Pada tahun 1996, Kerajaan Malaysia telah memperkenal dan menguatkuasakan Akta 555 (Akta Pengajian Tinggi Swasta) dan Akta 556 (Akta Lembaga Akreditasi Negara).  Melalui kedua-dua akta tersebut, Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) telah mendapat pengiktirafan formal.  Akta itu diletakkan di bawah Menteri Pendidikan sebagai pihak berkuasa Akta.  Berikutan dengannya, tertubuhlah beberapa universiti dan kolej universiti swasta sebagai pelengkap kepada kewujudan IPTA dalam usaha Malaysia ingin menjadi hub kecemerlangan pendidikan tinggi serantau.

Sebelum ini, penubuhan universiti awam yang boleh mengeluarkan diploma dan ijazah bernaung di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30), manakala pada universiti swasta tertakluk kepada Akta 555 dan Akta 556.

Penubuhan sebuah Kementerian baru iaitu Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004 adalah keputusan yang signifikan melibatkan perubahan struktural yang penting dalam merealisasikan wawasan pendidikan tinggi negara. Tanggungjawab KPTM amat besar sebagai pemimpin tadbir-urus, penguatkuasa peraturan dan dasar-dasar, pemudah cara, pemantau pelaksanaan, menilai pencapaian, dan memberi sokongan serta bantuan sewajarnya tanpa mengehadkan kebebasan, mengekang kreativiti dan membantutkan inovasi atau produktiviti IPT itu sendiri.

Sehingga kini, walaupun terdapat beberapa Kementerian lain yang mengendalikan institusi pengajian tinggi seperti Kementerian Usahawan dan Kementerian Sumber Manusia, tetapi umumnya institusi pelaksana bernaung di bawah Akta IPTS. Antara contohnya termasuklah institusi seperti Kolej Profesional Mara dan beberapa kolej mengendali program MLVK yang didaftar di bawah Akta IPTS.

Dalam perkembangan terbaru menunjukkan terdapat beberapa  Kementerian berusaha menubuhkan institusi pengajian tinggi masing-masing dan seperti mahukan insitutusi mereka tidak berada di bawah seliaan Kementerian Pengajian Tinggi.  Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KEKWA), misalnya, sudah membentangkan Rang Undang-Undang  Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan 2006 di Parlimen yang bakal menawarkan pelbagai ijazah berkaitan dengannya.  Tujuan  KEKWA adalah untuk membolehkan Akademi Seni Kebangsaan (ASK) dinaikkan taraf bagi membolehkan institusi berkenaan mengeluarkan ijazah sendiri.

Perkara 4 dalam Rang Undang-Undang Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan 2006 dengan jelas menyatakan bahawa Akta 30, Akta 550 atau Akta 555 tidak lagi diigunapakai.

Parlimen sudah meluluskan Rang Undang-Undang Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan 2006 untuk akademi ini mengeluarkan ijazah sendiri yang tidak bernaung di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Dijangka akan muncullah banyak lagi akta pengajian tinggi yang akan dikemukakan oleh pelbagai Kementerian. Kementerian lain seperti Kementerian Belia dan Sukan akan mengangkat Insititut-institut Kemahirannya menjadi Universiti Belia, Kementerian Usahawan akan memindahkan semua IPT-nya yang bernaung di bawah KPTM untuk dijaganya sendiri, Kementerian Kesihatan akan mengangkat Pusat-Pusat Latihan Kejururawatan mengeluarkan Ijazah sebagai permulaan sebelum menubuhkan dan amat munasabah untuk mengambilalih semua Fakulti Perubatan di universiti sedia ada untuk menjadi Universiti Perubatan.  Kementerian Sumber Manusia melalui program MLVK tentu tidak akan berhenti separuh jalan untuk menubuhkan banyak Universiti Kejuruteraan yang akan bernaung di bawahnya.  Kementerian Pengangkutan tentu mengangkat Akademi Laut Malaysia untuk menjadi universiti di bawahnya dan yang lain–lain untuk menjadi universiti yang mengeluarkan Ijazah Perkapalan dan Penerbangan, Kementerian Kerja Raya akan mengambilalih Kolej Universiti Infrastruktur untuk bernaung di bawahnya, Kementerian Pertahanan akan mengemukakan akta untuk menubuhkan universiti di bawahnya. Kementerian Kewangan mungkin tidak ketinggalan daripada menubuhkan Universiti Percukaian dan Pengauditannya dengan hanya mengangkat Pusat-Pusat Latihannya yang sudah pun ada.

Kabinet juga sebelum ini sudah menyatakan persetujuan untuk menaiktarafkan maktab perguruan (maktab perguruan sebelum ini hanya boleh menganugerahkan diploma perguruan sahaja) kepada Institut Pendidikan Guru (IPG) yang boleh menganugerahkan ijazah sendiri.   Rang Undang-undang akan dibentangkan di Dewan Rakyat tidak lama lagi.  IPG akan diletakkan di bawah Kemeterian Pelajaran Malaysia.  Dijangka semua universiti sedia ada yang menawarkan ijazah dengan pendidikan termasuk Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) menjadi tidak relevan lagi.

Monopoli kuasa hanya sebuah Kementerian mengeluarkan Ijazah bakal terbuka seluas-luasnya.  Namun, apakah kesudahannya dan ke mana hala tuju pengajian tinggi negara?

Sebarang keputusan yang bakal dibuat oleh Jemaah Menteri dengan membiarkan Parlimen memberi kuasa kepada institusi selain dari yang berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi untuk mengeluarkan ijazah, bakal benar-benar mencipta kepelbagaian sistem Pengajian Tinggi di Malaysia.  Hal ini boleh ditafsir oleh rakyat bahawa kerajaan tidak yakin dengan IPTA dan IPTS di bawah sistem sedia ada lalu berpendapat lebih baik pelbagai IPT ditubuhkan dan bernaung di bawah pelbagai pihak berkuasa lain selain dari KPTM.

Dalam keadaan ini, sistem pendidikan tinggi iaitu IPTA dan IPTS tidak lagi mempunyai hala tujunya.  Takrifan universiti juga menjadi kabur.  Apakah ianya hanya untuk melatih kemahiran, mengeluarkan ijazah atau untuk perkembangan ilmu?   Inilah menyebabkan universiti selalu dituduh dan dijadikan kambing hitam apabila wujud gejala pengangguran.  Lagu lama akan dimainkan semula – kurikulum universiti tidak relevan, graduan tidak tahu berkomunikasi dan semua siswazah kena dilatih ilmu keusahawanan.

Satu takrifan `universiti’ telah dibuat dalam satu kes landmark di Lampeter, United Kingdom di mana mahkamah yang membuat keputusan pada masa itu telah menyatakan sesuatu institusi itu dikatakan `universiti’ apabila:

  1. ilmunya bersifat sejagat.
  2. Guru-gurunya datang dari segenap penjuru alam.
  3. Pelajar-pelajarnya juga datang dari pelbagai negara.

Semua IPTA khususnya yang lama sudahpun mencapai ketiga-tiga kategori ini, walaupun ada beberapa aspek yang boleh diperbaiki lagi.  Sungguhpun guru atau pensyarah di IPTA berasal dari negara ini, tetapi ilmu pensyarah berkenaan datang dari pelbagai pelusuk dunia termasuk di United Kingdom, Amerka Syarikat, Jerman, Jepun, Australia dan pelbagai negara lain.

Langkah kerajaan membenarkan semua kementerian atau mana-mana pihak menubuhkan universiti tidak berdasarkan akta sedia ada, menghantar mesej yang salah kepada rakyat.  Sedangkan, penubuhan IPTS bertaraf universiti (layak menganugerahkan ijazah) mengikut Akta Pengajian Tinggi Swasta mestilah atas jemputan atau pelawaan Kementerian Pengajian Tinggi.

HALA TUJU IPTA – KEMANA?

Pengalaman negara maju menunjukkan kerajaan masing-masing telah meletakkan azam untuk mengangkat pengajian tinggi mereka mampu menyaingi universiti-universiti lain yang lebih tua di dunia.  Universiti di Amerika Syarikat dan Kanada, misalnya, dengan dasar-dasar yang kukuh, telah menghasilkan universiti yang umurnya relatif muda tetapi mampu mengatasi universiti yang telah berumur ribuan tahun seperti di Itali,  Perancis bahkan England, bekas penjajahnya.  Jika Itali terkenal dengan Universiti Bologna dan Padoa, Perancis dengan Universiti Paris, England dengan Oxbridge tetapi negara muda USA dan Kanada telah menghasilkan lebih banyak universiti terbaik dunia dengan Ivy-League, di USA dan The Silver-Seven di Kanada.  Semuanya terhasil dengan keazaman yang  ‘focused’  bukan kepelbagaian yang mengelirukan.

Negara maju seperti Amerika Syarikat dan England pernah mengamalkan sistem pengajian tinggi yang pelbagai tetapi mereka kemudiannya berpindah kepada sistem unitari, walaupun dikendalikan oleh pihak awam atau swasta.  Britain, misalnya, mengevolusikan pengajian tinggi mereka daripada multi-system kepada Binary dan kepada Unitari (semasa Perdana Menteri John Major).  Di Amerika Syarikat, pendidikan diletakkan di bawah sektor pertahanan negara melalui National Education Defence Act (selepas mereka kali pertama tertinggal kepada Russia dalam perlumbaan ke angkasa lepas).  Di bawah sistem itu mereka membenarkan sesama IPT untuk ‘self-regulate’ dengan menubuhkan Badan Akreditasi Bebas yang tidak berupa jabatan kerajaan.  Badan-badan itu ditubuhkan oleh persetujuan sesama IPT (tanpa mengira awam atau swasta) atau sesama disiplin pengajian.

Dengan pelbagai Kementerian menubuhkan universiti, maka setiap Kementerian akan menubuhkan juga badan penguasa yang memastikan urustadbir universiti tersebut berjalan dengan sewajarnya.  Ini akan melibat pertindanan kos di pihak kerajaan yang akan pula menghasilkan kepelbagaian kecekapan.  Walaupun USA adalah sebuah negara besar dan kaya tetapi mereka tetap berjimat mengelakkan pertindanan kos dan kepakaran dengan menumpukan kecemerlangan satu sistem.  Adakah rakyat Malaysia akan membiarkan pembayar cukai menanggung kos pembaziran akibat pelbagai pertindanan peranan oleh pelbagai Kementerian ini?

C. Peter Magrath, President of the National Association of State Universities and Land-Grant Colleges, USA pernah memberi amaran:

“American universities have become far more efficient, particularly on the administrative side, as well as increasingly creative in their use of funds. They’ve become committed to greater focus and less duplication. Efficiency and less redundancy will not by themselves bring fiscal sufficiency, but they are critical building blocks if we are to maintain public confidence and attract support..”  (February 12, 1998, Intercom Online, Penn States’s Faculty/staff Newspaper, Volume 27, Issue 20).

Kerajaan Malaysia sentiasa menyeru supaya IPTA dan IPTS Malaysia segera bermain di gelanggang antarabangsa.  Namun demikian, pada masa yang sama,  Kerajaan juga menghantar mesej yang boleh ditafsirkan sebaliknya.   Sumber yang besar tidak diberikan kepada IPT sedia ada sebaliknya menubuhkan institusi baru yang tidak bernaung di bawah KPTM.  Sebagai contoh, kerajaan melalui Bank Negara menubuhkan institusi latihan baru yang bakal mengeluarkan kelayakan profesional dalam bidang Perbankan Islam dengan belanja RM500 juta, tetapi menggunakan kepakaran yang dipinjam daripada IPTA sedia ada, khususnya dari Universiti Utara Malaysia.  Jika biaya sebanyak RM500 juta ini diberikan kepada Universiti Utara Malaysia, satu-satunya universiti di Malaysia (mungkin di dunia) yang mempunyai pengajian kewangan bertaraf fakulti, iaitu Fakulti Kewangan dan Perbankannya, mungkin fakulti ini boleh membuat ‘wonders’ kerana jumlah itu menyamai  belanja fasa pertama pembangunan keseluruhan universiti yang menyediakan kemudahan untuk 14 buah fakulti.  ‘Kursi Profesor’ Perbankan di Universiti Utara Malaysia, contohnya, dibiayai hanya dengan RM2.5 juta, bayangkan dengan RM500 juta ketakjuban boleh berlaku. Mungkin dengan sekelip mata fakulti ini tiba-tiba menjadi pemain di Liga Antarabangsa, bukan terkial-kial baru mahu menubuhkan organisasi, seperti yang berlaku sekarang.

Demikianlah juga dengan beberapa keputusan kerajaan yang lain yang tidak membantu, bahkan menyaingi badan kecemerlangan yang sudah sedia ada di IPTA dan IPTS.

Walaupun dengan membenarkan pelbagai Kementerian menubuhkan IPT masing-masing seperti berniat membuka peluang yang  luas dan bebas untuk akses kepada pengajian tinggi, namun insititusi yang hendak ditubuhkan kelihatan terlalu khusus atau ‘sempit’ disiplin pengajiannya.

Tunggak utama kecemerlangan sesebuah IPT melibatkan kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan serta perkhidmatan masyarakat yang dilaksanakan. Elemen ini sangat fundamental dan sentiasa diberikan keutamaan oleh IPT terkemuka dunia. Kecemerlangan dalam semua perkara tersebut meminta kepada kehadiran tenaga akademik/tenaga akademia yang cemerlang.

Satu elemen penting untuk mencapai pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang ialah pembangunan kurikulum yang kukuh dan bersepadu. Peranan kurikulum ialah untuk membina dan menjayakan perkembangan diri yang serba lengkap meliputi rohani, akal, emosi dan jasmani, di samping menyemai serta memupuk nilai-nilai akhlak yang murni melalui penyampaian ilmu pengetahuan daripada pelbagai disiplin. Namun, untuk menyediakan satu kurikulum yang unggul dan sempurna bukanlah mudah, apatah lagi untuk meramalkan kemahiran yang diperlukan pada masa hadapan. Ini kerana kemahiran tidak bersifat statik, tetapi dinamik dan berubah dengan pantas.

Universiti akan berhadapan dengan risiko tinggi sekiranya fungsi asasnya juga turut bertukar sebagai alat untuk industri semata-mata.  Seandainya identiti serta domain pendidikan tinggi tidak difahami dengan mendalam apalagi untuk mempertahankannya, paling tidak ia menjadi alalatihan vokasional atau mempunyai budaya intelektual yang cetek. Bekas Naib Canselor UM, Prof. Dato’ Dr. Taib Osman pernah merakam kebimbangannya tentang kemelesetan domain universiti melalui bukunya Universiti dan Tradisi Kecemerlangan.

Werner Arber, Pemenang Hadiah Nobel Fisiologi dan Perubatan 1978 menyenaraikan tiga objektif utama pendidikan tinggi yang merangkumi:

(a)     kecemerlangan bidang (disciplinary excellence),

(b)     kecekapan merentasi bidang (trandisciplinary competence),

(c)     pengalaman antara bidang  (interdisciplinary experience)

Gibbons et. al. (1994) dalam bukunya, The New Production of Knowledge, menerangkan penggunaan transdisiplinari sebagai petanda perubahan cara ilmu pengetahuan sains, sosial dan budaya menjelang alaf baru. Maka, penjanaan ilmu pengetahuan bentuk baru adalah bercirikan elemen-elemen complexity, hybridity, non-linearity, reflexivity, heterogeneity dan transdisciplinarity pada peringkat pengajian tinggi serta impaknya kepada ide, norma dan nilai sarwajagat.

Nicolescu (1997) pula melalui kertas kerja bertajuk The Transdisciplinary Evolution of the University – Condition for Sustainable Development menjelaskan bahawa:

“If the universities intend to be valid actors in sustainable  development they have first to recognize the emergence of a new type of knowledge. The transdisciplinarity knowledge – complementary to the traditional, disciplinary knowledge. The process implies a necessary multi-dimensional opening at the University: towards the civil society; towards the other places of production of the new knowledge; towards the cyber-space-time. Towards the aim of universality; towards a redefinition of values governing its own existence.   A viable education can only be an integral education of the human being, an education which is addressed to open totality of the human being and not to just one of its components.”

Ruben (2004) melihat bahawa perpecahan tradisi keilmuan umumnya timbul akibat pengkhususan ekstrem seseorang kepada bidangnya.  Hal ini boleh menjejaskan inisiatif antara disiplin yang  kepentingannya kini sedang meningkat.  Menurutnya:

“Whether in health care, community orchestras, or higher education, when organization subcultures become too differentiated and disconnected, core values, operational effectiveness, and ultimately institutional excellence are all at risk.”

Pendekatan interdisiplin ini dikatakan sesuai bagi perkembangan ilmu peringkat tinggi yang jelas berlaku interaksi antara manusia dengan sistem semula jadi, seperti bidang pertanian, perhutanan, industri, dan sebagainya. Pendekatan interdisiplin telah mula berlaku di IPTA negara ini seperti dalam bidang pembangunan teknikal (contoh, nuklear-teknologi, bioteknologi dan genetik); Pendekatan ini terbukti berkesan bagi bidang yang adanya interaksi antara pembangunan sosial, teknikal dan ekonomi dengan unsur-unsur nilai dan budaya – tenaga, penjagaan kesihatan, pemakanan, pembangunan lestari dan sebagainya.

Apabila semua Kementerian di Malaysia nanti menubuhkan universiti masing-masing, pendekatan transdisiplin yang dicadangkan oleh pelbagai pakar pengajian tinggi itu dijangka tidak akan terlaksana.  Universiti di Malaysia akan benar-benar menjadi sekolah vokasional dan cita-cita untuk menjadikan Malaysia menjadi hub kecemerlangan pengajian tinggi serantau akan hanya tinggal angan-angan kerana kerajaan sendiri nampaknya tidak mempunyai kepercayaan terhadap insititusi pengajian tinggi sedia ada yang ditubuhkannya sendiri.

KEPELBAGAIAN: APA KEWAJARANNYA?

1. Belanjawan: Purata perbelanjaan awal untuk penubuhan sebuah IPT adalah di antara RM300 – RM600 juta. Jika jumlah ini diperuntukkan kepada IPT sedia ada, ia mampu menampung penubuhan hampir 10 – 15 buah fakulti penuh.  Fakulti-fakulti ini berupaya menawarkan disiplin ilmu atau jurusan yang dicadangkan melalui penubuhan IPT khusus berkenaan. Misalnya penubuhan sebuah fakulti maritim/ pengurusan pengangkutan/ pengajian strategik yang lengkap cuma memerlukan belanjawan maksimum RM20j, merangkumi keperluan sumber manusia dan prasarana fizikal. Penambahan atau menaik-taraf fakulti di IPT sedia ada mungkin lebih relevan dan dapat menawarkan program-program berkaitan dengan lebih cekap dan berkualiti untuk pembangunan modal insan negara.

2.  Perkongsian pakar: Adalah lebih baik digembelingkan kepakaran dalam IPT sedia ada bagi mengembangkan bidang pengajian yang diperlukan berbanding membina sebuah IPT khusus (dengan kos pembinaan yang besar). Alasannya, setiap bidang tujahan masih memerlukan asas-asas disiplin ilmu yang generik dan komponen ini telah sedia ditawarkan oleh IPT yang ada dalam negara.

3. Pengiktirafan Antarabangsa: IPT sedia ada telah mempunyai jaringan serta pengiktirafan antarabangsa yang sekian lama terbina kukuh. Oleh itu, kepakaran luar negara dalam pelbagai disiplin ilmu menjadi lebih mudah untuk dikongsi atau diperolehi. Walaupun agensi-agensi yang bercadang menubuhkan IPT tersendiri turut memiliki kelebihan ini berdasarkan latarbelakang agensi berkaitan, adalah lebih berfaedah jika ianya disalurkan melalui IPT sedia ada bagi menawarkan sebarang bentuk program yang sesuai sama ada secara kerjasama langsung atau kawal selia. Kaedah ini memang telah lama digunapakai oleh IPT-IPT dengan kolej/IPTS dalam dan luar negara.

4. Jenama IPT: Kewujudan IPT dengan penjenamaan yang terlalu spesifik mungkin melambangkan kejumudan disiplin ilmu itu sendiri. Ia juga mungkin mengurangkan daya saingan serta ‘sustainability’ pasaran graduan yang dihasilkan. Dalam masa yang sama, syarat-syarat kemasukan akan menjadi terlalu rigid atau mungkin juga terlalu khusus untuk kelompok-kelompok bakal pelajar yang tertentu sahaja.

5. Brain drain: Penubuhan IPT baru pasti memerlukan sumber manusia yang ramai seperti tenaga mahir atau bepengalaman. Walaupun ini suatu situasi yang boleh merangsang upaya gunatenaga di kalangan tenaga kerja di pasaran, masalah mungkin timbul apabila berlaku ‘aliran keluar’ tenaga mahir/pakar daripada IPT sedia ada. Secara langsung situasi ini mungkin menjejaskan kemajuan dan pembangunan IPTA sedia ada akibat daripada kehilangan beberapa pakar/tenaga mahir yang berhijrah keluar. Seperti dimaklumi, bukanlah mudah untuk sesebuah IPTA atau IPTS melatih tenaga kerjaya sehingga mencapai tahap kepakaran/kemahiran tertentu. Secara langsung ia akan memberi kesan negatif kepada IPT asal, berbanding mungkin kesan positif kepada IPT yang dicadangkan penubuhannya.

6.      Tujahan ilmu: Di samping bersifat transdisiplinari, IPT sedia ada memang sudah memiliki upaya tujahan ilmu (niche area) yang tersendiri.  Adalah wajar untuk sebarang cadangan program pengajian baru diselaraskan melalui program atau fakulti di IPTA-IPTA sedia ada berbanding menubuhkan IPT baru yang semata-mata terkhusus kepada sub-bidang tertentu sahaja.

RUMUSAN DAN CADANGAN

Keputusan mengujudkan kepelbagaian sistem pengajian tinggi adalah langkah ke belakang jika negara-negara yang IPT-nya telah sampai ke tahap terbilang dijadikan rujukan.

Kementerian Pengajian Tinggi mesti terus menjadi kementerian tunggal dalam memaju, mengurus dan memantau perkembangan pengajian tinggi di negara ini.

KPTM haruslah menjadi penasihat kepada kerajaan supaya universiti tidak boleh sewenang-wenangnya ditubuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah jangka pendek dengan mengambilkira:

a)      akan berlaku pembaziran kewangan sedangkan wang yang ada boleh digunakan untuk membangunkan program-program di Universiti sedia ada.

b)      akan ujud pertindihan Ijazah dan subjek-subjek dalam bidang berkenaan yang menimbulkan persoalan kualiti dan kecekapan tenaga akademik, pentadbiran dan pelbagai lagi.

c)      akan ujudnya `brain drain’, di mana berdasarkan pengalaman, institusi baru ini akan mencubit tenaga akademik IPTA dan IPTS sedia ada.

d)      akan menimbulkan persoalan bagaimanakah masa depan Institusi baru yang terlalu khusus itu apabila permintaan dan penawaran kerja dalam bidang berkenaan telah `tepu’.

e)    mengenai status institusi di bawah kementerian tertentu yang bakal mengeluarkan ijazah, apakah ianya boleh dikategorikan sebagai IPTA atau IPTS?

Implikasi negatif  akibat kewujudan trend Kementerian atau organisasi  mewujudkan institusi mengeluarkan Ijazah masing-masing patut dimaklumkan kepada rakyat secara meluas supaya ia tidak menjadi program separuh jalan dan selepas itu menjadi gajah putih yang akan bakal dipersoalkan oleh pembayar cukai.

IPTA yang telah diwujudkan mempunyai wawasan yang jelas demi memenuhi hasrat Dasar Pelajaran Kebangsaan.  Kekurangan-kekurangan yang ada hendaklah dibaiki, bukan dengan cara menubuhkan Universiti (atau apa jua nama yang seerti dengannya) dengan skopnya begitu kecil sekali. Jalan keluar masih ada iaitu dengan mengadakan kerjasama dengan universiti sedia ada.

Implikasi yang lebih besar adalah bahawa dengan penubuhan IPT oleh pelbagai kementerian akan membawa maksud bahawa Kementerian Pengajian Tinggi yang baharu berumur dua tahun ini sudah tidak relevan lagi.

Oleh itu dicadangkan supaya kerajaan tidak membenarkan mana-mana pihak atau mana-mana Kementerian selain daripada Kementerian Pengajian Tinggi, menubuhkan institusi pengajian tinggi yang menawarkan ijazah bernaung di bawah mereka bagi mengelakkan pelbagai kerugian kepada negara dalam usaha mencapai status hub kecemerlangan pengajian tinggi serantau.

Nota

Memorandum ini merupakan hasil Perbincangan Meja Bulat Hala Tuju Institusi Pengajian Tinggi yang diadakan di Bilik Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Universiti Utara Malaysia (UUM) pada 16 Julai 2006, jam 9.30 pagi hingga 11.30 tengahari  (ahli meja bulat: lihat muka sebelah). Konteks memorandum ini dan jawatan ahli perbincangan meja bulat, berdasarkan kedudukan semasa pada tahun 2006).

AHLI PERBINCANGAN MEJA BULAT

HALA TUJU PENGAJIAN TINGGI

1. Dato’ Dr Nordin Kardi                                                   (Pengerusi)

Naib Canselor Universiti Utara Malaysia (UUM)

Merangkap Presiden Penaja Persatuan Universiti Malaysia

2.  Prof. Dato’ Dzulkifli bin Abdul Razak

Naib Canselor

Universiti Sains Malaysia (USM)

Merangkap Presiden Majlis Naib Canselor Malaysia

3.  Prof. Dato’ Dr. Ramlah Adam

Ketua Eksekutif

Kolej Yayasan Melaka

4. Dato’ Shagul Hamid Abdullah

Ketua Pengarah

Biro Tatanegara (BTN)

5. Prof. Madya Datuk Dr. Ahmad Faiz Abdul Hamid

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

UUM

6. Prof Dr Aminah Ayob

Timbalan Naib Canselor (Akademik) UPSI

(Wakil Naib Canselor)

7. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Chik

Timbalan Naib Canselor

(Hal Ehwal Akademik dan Pengantarabangsaan) UUM

8. Dato’ Prof. Dr. Shahol Hamid Abu Bakar

Timbalan Naib Canselor (A)

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

(Wakil Naib Canselor)

9.  Prof. Madya Dr. Zul Azhar

Timbalan Rektor (P & I)

Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM)

(Wakil Rektor)

10. Prof. Hamdan Suhaimi

Timbalan Rektor

Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM)

(Wakil Rektor)

11. Prof. Datuk Dr. Khalid Yusoff

Dekan

Fakulti Perubatan UiTM

12. Datuk Saifuddin Abdullah

Pengerusi Akademi Belia

13. Prof. Dr. Ding  Choo Ming

Senior Research Fellow ATMA

Universiti Kebangsaan Malaysia

14.  Dr. Haji  Mahmood Bin Jaafar

Director

International Universiti College of Technology Twintec (IUCTT)

Urus Setia

  1. 1. Harun Amin
  2. 2. Anuar Mahayudin Mokhtar
  3. 3. Kori Ariff
Advertisements